Indiska veckor på Åss Paviljongen

I september kommer vi att återuppta vårt Indiska tema.

Välkomna på en smakresa tillsammans med oss på Paviljongen. 

 

Med vänliga hälsningar Jimmy och Maria med personal